Fakta om Østerbro

DIVERSE FAKTA OM ØSTERBRO

Ved du, at der står nummer "2" ovenover gadedøren Østerbrogade 158 i ejendommen Vibensgård. Ved du hvorfor? Det stammer fra dengang Strandvej startede fra det hjørne.

Københavns Badminton Klub ligger idag på Krausesvej, men den lå på hjørnet af Randersgade og Rothesgade indtil en brand i julen 1991 jævnede den med jorden.

Sionskirken, der ligger på hjørnet af Østerbrogade (tidligere Strandvej) og Sionsgade (tidligere Zionsvej) stod færdig i 1896, men kun med en såkaldt "campanile" pga. sparehensyn. Først i 1921 fik kirken sit tårn.


Apropos kirker, Aldersro Kirke, som blev indviet i 1908, lå på hjørnet af Aldersrogade og Teglværksgade. Det var en midlertidig kirke, indtil den permanente Taksigelseskirke var klar på Jagtvej i 1927.


Likørstræde var navnet på en smøge omgivet af nogle barakbygninger, der lå ved Lyngbyvej nr. 30.

Ventehallen på Trianglen er tegnet af ingeniøren og arkitekten P. V. Jensen Klint (1853-1930), som nok er mest kendt for gigantbyggeriet Grundtvigskirken. Den folkelige betegnelse for ventehallen er "Bien",  "Terrinen" eller "Suppeterrinen" som  absolut ikke er af nyere dato. Udtrykket findes i referatet af Borgerrepræsentanternes Forhandlinger fra 1904, hvor Borgerrepræsentationens formand og ordfører Slomann påpeger, at han finder bygningens ydre interessant og med et ejendommeligt præg.

ABC-GADE Passage mellem Østerbrogade og Rosendalsgade med numrene Østerbrogade 54 A-E og 56 A-D. Udtrykket har været kendt på Østerbro siden 1960'erne, men er rimeligvis meget ældre.

Bopa Plads er opkaldt efter Borgerlige Partisaner, der var en dansk sabotagegruppe, der opererede under den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig. I 1942 og 1943 hed gruppen KOPA (Kommunistiske Partisaner). Den blev dannet af tidligere spaniensfrivillige, men senere blev andre især studenter optaget i gruppen, og den skiftede navn til BOPA. Grupperne havde i alt cirka 125-175 medlemmer, som udførte mere end 1.000 aktioner. 38 af gruppens medlemmer faldt.

Harald Simonsens palæ på Dag Hammerskiölds Allé nr. 28, der blev opført som pastiche til Eigtveds palæer på Amalienborg, kaldes "Lille Amalienborg."

Der lå engang en bindingsværksbygning på Folke Bernadottes Allé 31. Det blev kaldt Onkel Toms Hytte og Dragehuset og var opført 1905 i en typisk norrøn vikingestil med dragehoveder på tagene. Det blev flyttet og står i dag i Valby.

I 1800-tallet var Bryggervangen opdelt i godt 30 næsten lige store grunde. Her opførtes en række ejendomme med navne som Venneminde, Nygård, Christiansminde og Kristineberg (også kaldet Cathrineberg), der alle siden gav navn til gader i kvarteret. Her lå også gårde som Helene(s)minde og Vangegård, og værtshuse som Lille Vibenhus, Kildevæld og Tre Flasker Kro.

Du skal være velkommen til at "låne" tekster fra Østerbro lille Museums sider. Men vis pli, nævn kilden. Skriv, at teksten stammer fra Østerbro lille Museums hjemmeside.